เรือประมง

จำนวนเรือประมงที่จดทะเบียน
487 ลำ
จำนวนท่าเรือ
11 แห่ง
ข้อมูลด้านประมง