ภาพรวมข้อมูลด้านประมง
แผนที่จุดจอดเรือ

จำนวนเรือประมงที่จดทะเบียน

487 ลำ


น้ำหนัก (ตันกรอสส์)

เครื่องมือหลักตามใบอนุญาตฯ